Ronjenje, cijena 350,00 kn /dan po osobiDiving, the price is 50.00 € /day p. p.Tauchen, der Preis is 50,00 € /Tag pro Person

Ronjenje!Diving, the price is 50.00 € /day p. p. Tauchen, der Preis is 50,00 € /Tag pro Person

Organizacija aktivnog odmora “ronjenje”. CIJENA 350,00 kn /dan po osobi. U cijeni je uračunato: prenočište, marenda, organizacija dnevne aktivnosti i doživljaji na,- i podmorjem, degustacija vina i večera.ovaj aranžman aktivnog odmora preporuča se tokom cijele godine.
RONJENJE
Za srednju i sjevernu Europu Jadransko je more oduvjek bilo put do srednjeg Mediterana i sjedišta velikih carstava. Kao važno tranzitno područje koristili su ga svi narodi kroz povijest i tako ostavili neizbrisive tragove svih razvojnih razdoblja svjetske i europske civilizacije, kako na kopnu,tako i ispod plave površine Jadrana. Astronauti su primijetili da su oceani stvarno takve boje, kao što njihov naziv implicira: iz svemira je Crveno more zaista crveno, Crno more je crno, a Jadran je intenzivno plave boje. Ljepota hrvatske obale je neprocjenjiva i ne može se usporediti s ostalim svjetskim i europskim obalama, morima i podmorjem. Čak i kada se uspoređujemo i na mediteranu, vidimo regionalno različite formacije: na primjer, grčka obala je strma i nepristupačna, s brojnim otocima i grebenima, talijanska obala je duga, ravne pješčane plaže,- na nediferenciranom afričkoj obali nema uvala ni arhipelaga, dok Jadran ujedinjuje sve čak i u svojim mikro-lokacijama. Stoga, mi hrvatski Jadran vidimo, kao jedinstven primjer ujedinjenja svih bogatstava Mediterana, ne samo u smislu njihove povijesti, nego u prvom redu zbog svoje prirodne ljepote.
Opći podaci i karakteristike Jadransko more je dio Mediterana. Posebnost je i u tome što se duboko proteže i u europsko kopno. Stoga možemo zaključiti; da je Jadransko more sastavni dio i Mediterana i srednje Europe i kao takav najbliži i najdostupniji za sve zemlje sjevernije i sjevero istoka kontinenta. Njegova istočna obala, Hrvatski Jadran, najrazvedeniji je dio sa 1185 otoka, otočića i grebena, ukupne obale 5.835 km od površine 138 595 km2, najveće dubine od 1330 metara, a takav je njegov dio i do dubine od 50 metara. Temperatura mora varira tijekom godine. Međutim na dubini od 15-30 metara je uvijek konstantn oko 17° C. Na površinskom je dijelu zimi između 7 ° i 10 ° C a u ljetnim mjesecima, temperatura doseže od 21°do 26° C. Slanost morske vode je 38,32 promila, a visinska razlika oseke i plime je 40 cm (u južnom Jadranu i Dalmaciji) do najviše 1 metar u Istri. Jadransko more smatra se jednom od mirniji mora, jer nema velikih valova i jake oceanske struje. Prosječna visina valova je 40 do 150 cm a u lošim vremenskim uvjetima, na otvorenom moru, od 4 do 5 metara. Brzina morskih struja iznosi približno 0,5 čvora, ali može doći pod određenim vremenskim uvjetima u pojedinim mjestima i do 4 čvora.
Nakon domovinskog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1996, počeo se intezivno razvijati turizam. Broj turista raste godišnje za 15 do 20%, a uz to raste i broj ronilačkih centara koji su otvoreni u blizini najatraktivnijih lokacija duž obale i brinu se o tome da turisti iz cijeloga svijeta, sigurno i bezbrižno – pod stručnim vodstvom, mogu uživati u ljepotama podmorja hrvatskog Jadrana. Danas postoji okolo 100 registriranih i licenciranih ronilačkih centara, uglavnom u Istri i Kvarneru, te na području srednje i južne Dalmacije.
Dalmacija se nalazi u krškom području, bogato mnogim procjepima, špiljama, jamama i kanalima. Pretpostavlja se da postoji barem 1500 podvodnih špilja u Jadranu koje još uvijek nisu otkrivene.
Osim biljnog i životinjskog svijeta, foto i video safari u Jadranu sačinjavaju i brojna arheološka nalazišta, amfora i ostalih predmeta olupina brodova i još mnogo drugih stvari od antičkih vremena pa sve do danas koji nam slikovito pričaju priču o prošlim vremenima. Najstariji lokaliteti koji sadrže ostatke potonulih brodova datiraju iz antičkih vremena, a nalaze se na drevni trgovačkim putovima iz Grčke prema sjeveru, duž jadranske obale: Cavtat (Epidaurus), Mljet (Melita), Korčula (Korkira), Hvar (Pharos), Vis (Issa), Split (Aspalathos / Spalatum) Solin (Salona), Trogir (Tragurium), Rogoznica (Herakleja), sidrišta oko kornatskih otoka (Žirje, Murter,…), dodatni prostor do Šibenika i Zadra (Liburnia / Jadera), Pula (Pola), rimske vile na Brijunima, te mnoge druge mikro-lokacije, koji su koristili drevni mornari kao svoja utočišta i sidrište. U srednjem vijeku, pojačana je trgovina između ovih prostora i Bliskog istoka. Prije svega Venecija, ali i gradovi duž hrvatske obale naglo su razvili svoju trgovačku flotu(Dubrovnik, Split, Zadar, Pula). Pomorske bitke 19. i 20 Stoljeća ostavile su također svoje tragove na morskom dnu. Mnoge su olupine iz drugog svjetskog rata već podignute s morskog dna, osobito u blizini obale Istre, ali još uvijek postoji znatan broj olupina dostupnih sportskim roniocima. Olupine pak na velikim dubinama, čekaju tek da budu otkrivene i istražene.http://youtu.be/GRM5CFj1Mxg
Take a part on active holidays “diving”. The price is 50.00 € / day p. p. Price includes: accommodation, breakfast, the organization of daily diving activities, wine tasting and dinner. Activities of this holiday is recommended in all seasons.
Diving
Since times immemorial the Adriatic Sea has been the shortest maritime route leading from the Central Mediterranean and the centres of the great civilizations of Antiquity towards northern lands and the Central European mainland. Having been such a vital route down the ages, both on land and beneath its blue waters can be found indelible traces from all periods of the development of European and world civilizations. Astronauts have noticed that earth’s seas do indeed possess the colour which forms part of their names: the Red Sea is red; the Black Sea is black, while the Adriatic is a truly blue sea. Its beauty cannot be gauged or compared against other European coastlines, mostly due to the fact that observed regionally the shores of the Mediterranean are similar in formation: sheer and inhospitable Greek shores with numerous island and reefs; the flat and long sandy beaches of Italy; the unindented African coastline lacking significant harbours or islands – and then there is the Adriatic which, within its micro-relations, comprises all of that. This is what makes the Croatian coast a unique example: an amalgam of all the wealth of the Mediterranean, not only in its history but also in its often breathtaking natural beauty.
General data and characteristics The Adriatic Sea (Mar Adriatico, Adria ) is an integral part of the Mediterranean characteristic for its deep reach into the land mass of Europe, between the extensive coastlines of Italy and Croatia, and as such is its section closest and most accessible to Central Europe. Its eastern shores, the Croatia Adriatic, is its most intricately indented part, with a total of 1185 islands, islets and reefs, with a total coastline length of 5,835 km, a surface area of 138,595 km2 and its greatest depth being 1330 m (Southern Adriatic Depression) and with waters that are exceptionally transparent to a depth of 50 m. Sea temperature fluctuations throughout the year: in winter months temperature ranges from 7 to 10 oC, in summer months average surface temperature is from 21 to 26 oC, while the temperature at a depth of from 20 to 30 m (average diving depth) remains constant throughout the year, ranging from 16 to 17 oC. Salinity is 38.32 per mille; the difference between high and low tide varies from 40 cm (Southern Adriatic and Dalmatia) to 1m at Istria. The Adriatic is a relatively calm sea, with no high waves or strong currents. Wave height ranges from 40 to 150 cm, to 4 to 5 m at the most in extremely adverse weather conditions on the open sea. Speed of sea currents is about 0.5 knots, although in certain places and in special weather conditions it can reach up to 4 knots.
Diving tourism in Croatia has been increasing in popularity 1996, following the cessation of war activities in Croatia and Bosnia and Herzegovina. Annual growth in the number of tourists has been between 15 and 20%, and with it grew the number of professional diving centres organized in the near vicinity of the most attractive locations along the coastline, in order to enable divers from all over the world to abandon themselves to enjoying the Croatian submarine world, while at the same time being able to feel secure under professional supervision and with all the necessary safety measures in place. Today, the number of registered and licensed diving centres exceeds 100, with the largest number being located in Istria and Kvarner, and in the area of Central Dalmatia.
Undoubtedly the most attractive diving locations in the Adriatic are underwater cliff faces and reefs, caves and the wrecks of ships and aeroplanes. The Croatian land mass ranks among the most specific in the world: Dalmatia itself lies on karst, full of crevices, caves, sink holes and channels. Based on the number of caves so far discovered on land it is estimated that there are at least 1500 underwater caves and holes still undiscovered in the Adriatic. In addition to plant and animal species endemic to the Adriatic, which are a highly sought-after target for photo and video safaris, the most attractive locations are those which conceal traces of times gone by: archaeological localities and underwater wrecks.
The oldest localities containing the remains of sunken ships date from the times of Antiquity, and are to be found on the ancient trading routes leading from Greece towards northern Italy, and all the colonies founded along that route on the shores of the Adriatic: Cavtat (Epidaurus), Mljet (Meleda), Korcula ( Kokira), Hvar ( Pharos), Vis (Issa), Split (Asphalatos / Spalatum), Solin (Salona), Trogir (Tragurium), Rogoznica (Heracleia), anchorage sites in the Kornati archipelago (Zirje, Lavsa, Murter), the wider area of Sibenik and Zadar (Liburnia / Jadera), Pula (Pola), Roman villas on the Brijuni islands, and many other micro-locations once used by ancient mariners as refuges and anchorages. In the Middle Ages trades links between Italy and the Middle East intensified, Venice became a booming trading metropolis, towns along the Croatian littoral experience strong development (Dubrovnik, Split, Zadar, Pula); naval battles of the 19th and 20th centuries leave their traces on the sea bed. Since WWII many wrecks have been lifted from the bottom of the sea (particularly along the Istrian coast), but there remains a considerable number of wrecks available to sports divers. Those at greater depths are still biding their time, waiting to be discovered and researched.http://youtu.be/GRM5CFj1Mxg
Nehmen Sie Teil an Aktivurlaub “Aktivitäten der Unterwasserwelt“. Der Preis is 50,00 € / Tag pro Person. Im Preis enthalten: Übernachtung, Frühstück, die Organisation der täglichen Aktivitäten in der Tiefe des Meeres, Weinprobe und Abendessen. Die Aktivitäten dieses Aktiv-Urlaubes ist zu jeder Jahreszeit zu empfehlen.
TAUCHEN
Das Adriatische Meer stellt von alters her für die nördlichen Gebiete und das mitteleuropäische Festland den nächsten Seeweg zum mittleren Mittelmeer und zu den Zentren großer antiker Zivilisationen dar. Als wichtiges Durchzugsgebiet sind an seinen Küsten unauslöschliche Spuren aller Entwicklungszeiträume der europäischen und Weltzivilisationen zurückgeblieben, sowohl auf dem Festland als auch unter seiner blauen Oberfläche. Die Astronauten haben bemerkt, dass die Weltmeere wirklich eine solche Farbe haben, wie ihre Name besagt: Das Rote Meer ist wirklich rot, das Schwarze Meer schwarz, während die Adria eine intensive blaue Farbe hat. Die Schönheit der Adriaküste ist nicht mit anderen europäischen Küsten zu vergleichen und zu beurteilen. Selbst die mediterranen Küsten haben, regional betrachtet, unterschiedliche Formationen: Beispielsweise ist die griechische Küste steil und unzugänglich mit zahlreichen Inseln und Riffen, die italienische Küste hat lange, ebene Sandstrände, die ungegliederte afrikanische Küste hat keine Buchten und Archipele, während die Adria alles Angeführte in ihren Mikrolokalitäten vereint. Deshalb betrachtet man die kroatische Adria als einzigartiges Beispiel der Vereinigung allen Reichtums des Mittelmeeres, nicht nur hinsichtlich ihrer Geschichte, sondern auch wegen ihrer Naturschönheit.
Allgemeine Daten und CharakteristikenDas Adriatische Meer ist Bestandteil des Mittelmeeres. Das Besondere an ihm ist, dass es zwischen den langen Küsten Italiens und Kroatiens tief in das europäische Festland reicht. Deshalb ist die Adria als Teil des Mittelmeeres Mitteleuropa am nächsten und am zugänglichsten. Ihre Ostküste, die kroatische Adria, ist der am stärksten gegliederte Teil mit 1185 Inseln, Inselchen und Riffen, einer Gesamtküstenlänge von 5835 km, einer Fläche von 138.595 km2, einer maximalen Tiefe von 1330 Metern (südlicher Adriakessel) und einer ausgesprochenen Durchsichtigkeit des Meeres bis zu einer Tiefe von 50 Metern. Die Meerestemperatur ändert sich im Laufe des Jahres. Im Winter beträgt sie zwischen 7° und 10° C. In den Sommermonaten liegt die Durchschnittstemperatur der Oberfläche bei 21° bis 26° C. Die Temperatur in 20 bis 30 Meter Tiefe (durchschnittliche Tauchtiefe) ist während des ganzen Jahres fast immer gleich und beträgt etwa 16° bis 17° C. Der Salzgehalt des Meerwassers beträgt 38,32 Promille, und der Höhenunterschied bei Ebbe und Flut liegt bei 40 cm (Südadria und Dalmatien) bis höchsten 1 Meter in Istrien. Die Adria wird als eines der ruhigeren Meere betrachtet, weil sie keinen hohen Wellengang und starke Meeresströmungen hat. Die durchschnittliche Wellenhöhe beträgt 40 bis 150 cm und bei schlechten Wetterverhältnissen auf offenem Meer höchstens 4 bis 5 Meter. Die Geschwindigkeit der Meeresströmung liegt bei etwa 0,5 Knoten, kann aber unter besonderen Wetterbedingungen an einzelnen Stellen auch bis 4 Knoten erreichen.
Nach Beruhigung der Kriegssituation in Kroatien und Bosnien konnte der Tauchtourismus in Kroatien seit 1996 einen beachtlichen Aufschwung verzeichnen. Die Zahl der Touristen stieg jährlich um 15 bis 20 %, und damit stieg auch die Zahl der professionellen Tauchzentren, die in der Nähe der attraktivsten Lokalitäten der Adria eröffnet wurden, damit Taucher aus aller Welt unter fachkundiger Leitung und entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen die Unterwasserwelt der kroatischen Adria sorglos genießen konnten. Heute gibt es etwa hundert registrierte und lizenzierte Tauchzentren, die meisten davon in Istrien und im Kvarner sowie im Gebiet Mitteldalmatiens.
Die attraktivsten Tauchlokalitäten in der Adria sind sicher Unterwasserwände und -riffe, Unterwasserhöhlen sowie Schiffs- und Flugzeugwracks. Das unmittelbare Festlandmassiv Kroatiens ist eines der spezifischsten der Welt: Dalmatien liegt in einem Karstgebiet voller Spalten, Höhlen, Schlotten und Kanäle. Hinsichtlich der Zahl der auf dem Festland gefundenen Höhlen nimmt man an, dass es in der Adria noch mindestens 1500 unentdeckte Unterwasserhöhlen und -schlotten gibt. Außer den Pflanzen- und Tierarten, die teilweise nur in der Adria leben und begehrte Objekte für Foto- und Videosafaris unter Wasser sind, gehören archäologische Lokalitäten und Unterwasserwracks zu den begehrtesten Objekten, weil sie uns von vergangenen Zeiten erzählen.
Die ältesten Lokalitäten mit Überresten gesunkener Schiffe datieren aus der Zeit der Antike und liegen an den alten Handelsseewegen von Griechenland nach Norditalien, entlang der Adriaküste mit den am Weg liegenden Kolonien: Cavtat (Epidaurus), Mljet (Meleda), Krocula (Korkira), Hvar (Pharos), Vis (Issa), Split (Aspalathos / Spalatum), Solin (Salona), Trogir (Tragurium), Rogoznica (Heracleia), die Ankerplätze im Gebiet der Kornat-Inseln (Zirje, Lavsa, Murter), das weitere Gebiet um Sibenik und Zadar (Liburnia / Jadera), Pula (Pola), die römischen Villen auf den Brijuni-Inseln und viele andere Mikrolokalitäten, die den alten Seefahrern als Zufluchtsstätte und Ankerplatz dienten. Zur Zeit des Mittelalters intensivierte sich der Handel zwischen Italien und dem Nahen Osten. Venedig wurde zur Handelsmetropole. Die Städte entlang der heutigen kroatischen Küste entwickelten sich rasant (Dubrovnik, Split, Zadar, Pula). Die Seegefechte im 19. und 20. Jahrhundert hinterließen ebenfalls ihre Spuren auf dem Meeresgrund. Viele Wracks wurden nach dem 2. Weltkrieg vom Meeresgrund gehoben, besonders an der Küste Istriens, aber es gibt auch heute noch eine beachtliche Zahl von Wracks, die für Sporttaucher zugänglich sind. Wracks in großen Tiefen warten noch auf ihre Entdeckung und Erkundung.

Ponuda aktivnog odmora u Hrvatskoj – otok Korčula